Questions - Computer

Les 20 dernières questions publiées

Daniel J L.   -   Question - Computer
reponse (1)      vues (554)      il y a12 mois      

Mwen ta renmen konnen fason ki pi fasil pou héberger yon web ,sou ki sit mwen ka fè sa épi eske li ka fèt gratis? Merci pou repons ou.

Jean L.   -   Question - Computer
reponse (2)      vues (609)      il y a12 mois      

Mwen bezwen kòmanse pwograme, men mwen pa konen ki langaj pou mwen fè avan. Kiyes ki ka dim kijan poum kòmanse tampri.

Jay T.   -   Question - Computer
reponse (1)      vues (775)      il y a12 mois      

Nan ki peyi entènèt pi rapid ?

Daniel J L.   -   Question - Computer
reponse (0)      vues (740)      il y a12 mois      

Kijan poum mwen reprograme laptop mwen an a zero? eske li posib oubyen non?